Sprekers-oud

Spreker 1

DOS WINKEL

OPRICHTER VAN SEA FIRST FOUNDATION, ONDER-WATERFOTOGRAAF, BESCHERMER VAN DE OCEAAN

Zeewier is voor veel dieren een belangrijke biotoop. Vissen vinden er bescherming, schelpen en naaktslakjes floreren op sommige soorten zeewier.

Gedrurende ruim drie decennia heb ik gedoken in alle mogelijke ecosystemen,waarbij ik ontdekte dat de onderwaterwereld op dramatische wijze aan het veranderen is. In 2006 besloot ik om mij geheel te gaan wijden aan de bescherming van de oceaan. Na twee jaar studie besloot ik samen met enkele wetenschappers een boek te publiceren; Wat is er mis met vis? Dit boek heeft veel aandacht gekregen en was de aanleiding om in 2008 de Sea First Foundation (SFF) op te richten. Een educatieve organisatie die vertelt over het belang van de oceaan, over de bedreigingen en ook over de oplossingen. SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

Spreker 2

DR. WILLEM BRANDENBURG

SENIOR ONDERZOEKER ZILTE TEELTEN, UR WAGENINGEN. BIOTECHNOLOOG, AQUACULTUUR

Mijn missie is met behulp van duurzaam geteeld zeewier een alternatieve eiwitbron cre‘ren, die in de toekomst de voedselzekerheid moet waarborgen.

Mensen realiseren zich te weinig dat de aarde niet groter wordt, terwijl de mensen niet alleen in aantal toenemen maar het hun ook steeds beter gaat. Het brengen van duurzame plantaardige productie naar zee levert niet alleen meer effici‘nt ruimtegebruik op, maar ook enorme voordelen wat betreft de benutting van grondstoffen.
Zeewier wordt over 40 jaar de belangrijkste en meest duurzame eiwitbron in het menselijk voedsel, maar het is tegelijkertijd een belangrijke bron voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, groene chemicali‘n en energie. Kortom, als we weten welke zeewieren economisch interessant kunnen worden, staan er over 40 jaar ten minste twee zeewiersoorten in de top tien van belangrijkste cultuurplanten!

Spreker 3

KOEN VAN SWAM

GESPECIALISEERD IN INNOVATIEPROCESSEN -EERSTE NEDERLANDSE ZEEBOER: STICHTING NOORDZEEBOERDERIJ

Mijn droom; samenwerking tussen twee Nederlandse topsectoren; agrofood en maritiem.

In de toekomst ziet de stichting mogelijkheden om langs de Nederlandse kust multifunctionele zeeboerderijen te ontwikkelen, liefst natuurlijk bij windmolenparken. Hiervoor heeft de stichting het Zeewierplatform opgezet. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden stappen gezet om de zeewierteeltketen in Nederland tot bloei te laten komen.

Het groene plantje is in Azië razend populair om te eten. Zeewier kent iedereen van de sushi, maar ook in vla, tandpasta en chocolademelk is zeewier verwerkt.

Zeewier kent een buitengewoon palet aan mogelijkheden en toepassingen. Die moeten we benutten, zowel op zee als thuis in de keuken.

facebooktwitter

informatie

Vrijwilligers

Hoofdsponsor

logo-amanprana

sea first

logo-seafirst

Copyright © 2016  All rights reserved